Công văn số 4268/TCT-KK ngày 22/10/2019 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu

Trường hợp Công ty TNHH Hưng Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty) vừa có hoạt động sản xuất cao su để xuất khẩu và bán nội địa, vừa có hoạt động bán nội địa xăng dầu và đường, vừa có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường thuộc Chi nhánh 3 của Công ty, Công ty thực hiện theo dõi, ghi chép sổ sách và hạch toán riêng tình hình sản xuất kinh doanh từng ngành nghề của các Chi nhánh. Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 theo trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng cao su xuất khẩu thì:

– Trường hợp Công ty không có số thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng cao su xuất khẩu sau khi bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì Công ty không được hoàn thuế đối với mặt hàng cao su xuất khẩu.

– Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường Ninh Điền thuộc Chi nhánh 3 của Công ty đã đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu từ tháng 12/2017, Công ty hạch toán riêng được tình hình sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Đường Ninh Điền không được tính, phân bổ để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ xuất khẩu.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242