3. Công văn số 1386/TCT-DNL ngày 16/4/2019 về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp dừng thực hiện đầu tư

Trường hợp Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo dự án đầu tư nhưng phải chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội thì:

– Đối với số thuế GTGT của dự án đã được hoàn: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phải nộp lại vào NSNN. Trường hợp phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của dự án thì không phải điều chỉnh nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

– Đối với số thuế GTGT của dự án chưa được hoàn đến thời điểm dự án đã dừng mọi hoạt động: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không được hoàn thuế, đồng thời EVN không được bù trừ số thuế GTGT đầu vào do Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã thanh toán liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số thuế GTGT đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ EVN.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242