1. Công văn số 467/TCT-HTQT ngày 12/02/2019 về việc hướng dẫn việc xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn Kunkwa Hàn Quốc (Công ty) và miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

1. Về chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của CSTT tại Việt Nam của Công ty Kunhwa, Công ty được trừ các khoản chi nếu đáp ứng điều kiện sau:

– Các khoản chi liên quan trực tiếp đến hoạt động tư vấn của Công ty cho Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, dù phát sinh tại Việt Nam, Hàn Quốc hay bất kỳ nơi nào khác.

– Các khoản chi phải có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo qui định của pháp luật.

2. Về việc miễn thuế TNCN cho các chuyên gia thực hiện dự án

Căn cứ khoản 2, Điều 7 Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài và Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, trường hợp nhân viên của Công ty cử sang Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, đáp ứng đủ điều kiện là chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA nhưng không nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế cho cơ quan thuế theo qui định tại Điều 4(1), Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của BKHĐT-BTC thì cơ quan thuế không có cơ sở để xét miễn thuế TNCN. Trường hợp hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN được nộp theo đúng qui định thì sẽ được xem xét miễn thuế.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242