2. Công văn số 53/TCT-CS ngày 05/01/2019 về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án (Quyết định cho thuê đất số 1390/QĐ-UBND ngày 30/6/2014) trước ngày 01/7/2014 nhưng sau ngày 01/7/2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản thời điểm nộp hồ sơ ngày 12/10/2015) và thành phần hồ sơ thời điểm nộp hồ sơ tuân thủ quy định tại Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ (trước ngày 01/01/2017) thì được xem xét việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế theo quy định tại Điểm b Mục 1.2 công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 và Khoản 7 Điều 8 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242