6. Công văn số 1906/TCT-QLT ngày 13/5/2019 về việc xử lý không tính tiền chậm nộp

Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc và Công ty TNHH Phúc Lộc có trụ sở chính tại tỉnh Ninh Bình, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cấp mã số thuế và quản lý thu, những phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Bình Định, có Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Định, được Cục Thuế tỉnh Bình Định cấp mã số thuế vãng lai và thực hiện kê khai, nộp thuế phát sinh tại địa bàn tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh Bình Định là cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuê tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp, tiền phạt. Trường hợp nếu Công ty thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ thì Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn hai Công ty lập đầy đủ hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và ban hành Quyết định kiểm tra tại Văn phòng đại diện của hai Công ty, trên cơ sở kết quả kiểm tra tại Văn phòng đại diện của hai Công ty, Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Thuế tỉnh Ninh Bình rà soát, đối chiếu số liệu với trụ sở chính, xác định số tiền NSNN chưa thanh toán, số tiền thuế nợ không bị tính tiền chậm nộp để ban hành thông báo về việc không tính tiền chậm nộp của hai Công ty theo đúng quy định pháp luật.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242