8. Công văn số 1615/TCT-CS ngày 23/4/2019 về việc xử lý nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi doanh nghiệp chưa khai thác và giải thể

Không có quy định về việc điều chỉnh, hoàn trả, đối trừ tiền cấp quyền khai thác trong trường hợp trên mà chỉ quy định việc tiếp nhận chủ trì tính, thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp và gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác. Cơ quan thuế căn cứ vào văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan có thầm quyền gửi để ra thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) gửi tổ chức, cá nhân được quyền cấp quyền khai thác khoáng sản Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì trình Chính phủ ban hành. Để có căn cứ pháp lý hoàn trả số tiền cấp quyền khai thác đã nộp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn và giải quyết theo đúng thẩm quyền.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242