1. Công văn số 1663/TCT-CS ngày 25/4/2019 về chính sách thuế GTGT

Thời điểm ký biên bản thỏa thuận giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Long An và Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ và sản xuất Phi Khả Long An để cấn trừ nợ vay trước thời hạn vay, vì vậy đề nghị quý cơ quan liên hệ với cơ quan chuyên ngành trên địa bàn để làm rõ việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ Công ty sang Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Long An là thực hiện đúng thủ tục theo quy định về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay hay là chuyển nhượng tài sản theo phương thức bù trừ công nợ.

Căn cứ vào quy định nêu trên, về nguyên tắc: trường hợp bên có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT; trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng tài sản không phải là xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thì bên chuyển nhượng phải xuất hóa đơn GTGT.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242