2. Công văn số 1670/TCT-KK ngày 25/4/2019 về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Công ty TNHH Long Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện bàn giao số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã được hoàn và số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án đầu tư cho Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy xi măng Long Sơn (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) theo đúng quy định.

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn của dự án đầu tư mà Chi nhánh nhận bàn giao từ Công ty được kê khai vào chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ khai thuế hiện tại của Chi nhánh.

Đối với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế”, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tế của Chi nhánh và các quy định của pháp luật liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242