Khi doanh nghiệp mốn làm Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Doanh nghiệp cần tìm hiểu về quy trình Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Minh Châu trình bày các bước  thực hiện hồ sơ như sau

1. Thành phần hồ sơ Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
– Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Trình tự thực hiện 
– Doanh nghiệp gửi Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đăng ký Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp. 

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Mọi thông tin liên quan đến việc Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật Minh Châu để được tư vấn chi tiết.
Hotline: 0937967242 -0937603786

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242