Công văn số 5305/TCT-DNL ngày 18/12/2019 về chính sách thuế đối với chi phí phát sinh liên quan đến tài sản cố định phục vụ người lao động tại doanh nghiệp được đầu tư bằng nguồn Quỹ phúc lợi

Trường hợp Tập đoàn VNPT triển khai đầu tư xây dựng khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại VNPT bằng nguồn Quỹ phúc lợi của Tập đoàn thì Tập đoàn không trích khấu hao TSCĐ để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242