6. Công văn số 106/TCT-DNL ngày 09/01/2019 về chính sách thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng đại lý

Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, trong đó quy định ngoài khoản hoa hồng đại lý được hưởng theo quy định, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ chi trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng khoản chi hỗ trợ chi phí khai thác, khen thưởng đại lý dựa trên chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm cho việc phân phối sản phẩm bảo hiểm thì Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản hỗ trợ chi phí khai thác, tiền thưởng nhận được từ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo quy định

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Trả lời
error:
GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242