Công văn số 1928/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà có trụ sở chính tại tỉnh Hòa Bình, thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà – Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà (sau đây gọi là Chi nhánh – Ban Quản lý) tại Hà Nội để thay mặt Công ty trực tiếp quản lý Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m3/ngđ, Chi nhánh – Ban Quản lý là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, lưu trữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Chi nhánh – Ban Quản lý phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế theo quy định tại điểm 3b Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tại công văn số 75/CT-NVDTPC ngày 13/01/2020: trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà – Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà, Chi nhánh – Ban Quản lý chỉ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp quản lý, tổ chức triển khai Dự án đầu tư hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông giai đoạn 2, Chi nhánh – Ban Quản lý không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; nếu Dự án đầu tư không hình thành doanh nghiệp mới, Chi nhánh – Ban Quản lý không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242