Công văn số 1936/TCT-CS ngày 13/5/2020 về thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty Cổ phần Bất động sản Capella (trụ sở tại Hà Nội) thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2 tại Hà Nam, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Trường hợp, Công ty Cổ phần Bất động sản Capella (Công ty mẹ) đang thực hiện dự án đầu tư thì thành lập Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam để thay mặt Công ty mẹ thực hiện dự án đầu tư nêu trên theo quy định của pháp luật thì khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Công ty Cổ phần Bất động sản Capella phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam để Công ty TNHH Đầu tư Capella Hà Nam thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242