Công văn số 5246/TCT-QLN ngày 16/12/2019 về việc gửi thông báo mẫu 07/QLN qua email

Đối với khoản nợ từ ngày thứ 31 trở lên, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, công chức thuế phải lập thông báo theo mẫu số 07/QLN để gửi cho người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký địa chỉ email với cơ quan thuế và đề nghị nhận thông tin qua email, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có đủ điều kiện để triển khai thì Cục Thuế thực hiện gửi Thông báo 07/QLN bằng hình thức gửi thư điện tử và sử dụng chữ ký số thay thế bằng hình thức văn bản giấy.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242