4. Công văn số 147/TCT-KK ngày 11/01/2019 về việc hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón

Trường hợp Công ty kinh doanh mặt hàng phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT trước ngày 01/1/2015 và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT kể từ ngày 01/1/2015: Số thuế GTGT đầu vào phục vụ kinh doanh mặt hàng phân bón phát sinh trước ngày 01/1/2015 được khấu trừ nếu đáp ứng các quy định tại điều 14, 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; số thuế GTGT đầu vào phục vụ kinh doanh mặt hàng phân bón phát sinh kể từ ngày 01/1/2015 Công ty không được khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp Công ty có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế sau ít nhất 12 tháng liên tục phát sinh trước ngày 01/7/2016 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thì được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Công ty, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế GTGT đầu vào liên quan đến số thuế đề nghị hoàn chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, hoặc cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế Quận 7 phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế nhằm xác định có hay không hành vi trốn thuế của Công ty để có căn cứ giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Công ty theo đúng quy định.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời
    error:
    GỌI ĐIỆN NGAY 0937967242